OBCHOD


Přehled nabízených oborů


11.Prodavačské práce
12.Obchodně-provozní pracovník11. PRODAVAČSKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Pro prodavače v prodejnách se sortimentem smíšené zboží, kdy absolventi rekvalifikačního kurzu mají možnost uplatnění v oborech potraviny, elektro, papír, domácí potřeby, textil, aranžérské práce a v ostatních oborech. Cílem kurzu je získání vědomostí v oblasti znalostí zboží, obchodního provozu, organizace a ekonomiky a psychologie prodeje. Získání vědomostí a dovedností v takové míře, aby se absolvent uplatnil na trhu práce daného oboru.

Délka kurzu:

cca 5 týdnů

Přihláška

12. OBCHODNĚ PROVOZNÍ PRACOVNÍK

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je získání vědomostí v oblasti obchodně provozní, znalosti zboží, obchodního provozu, organizace a ekonomiky a psychologie prodeje. Získání vědomostí a dovedností v takové míře, aby se absolvent uplatnil na trhu práce daného oboru.

Délka kurzu:

cca 5 týdnů

Přihláška