OSTATNÍ


Přehled nabízených oborů


17. Fotografické práce
18. Základy obsluhy osobního počítače
19. Základy podnikání

17. FOTOGRAFICKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je získání vědomostí a dovedností v oboru fotograf - fotografka v takové míře, aby se absolventi mohli uplatnit ve zvolené profesi. Absolventi se seznámí se základy fotografické laboratorní techniky, negativní - pozitivní retuší, technickou a reklamní fotografií, reportážní a dokumentární fotografií, portrétní fotografií. Dále se naučí práci s videokamerou, digitální fotografii a její zpracování, laboratorní zpracování barevných materiálů

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

18. ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Absolvent v průběhu kurzu získá základní vědomosti a dovednosti včetně přehledu možností a využití v oblastech informační technologie a naučí se základy práce s PC pod systémem Win XP, s internetem, zvládne základní práce s programy Word, Excel, Outlook, Zoner, Photostudio

Délka kurzu:

cca 2 týdny

19. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Absolvent je schopen samostatně sestavit podnikatelský záměr, má vědomosti o finančních a právních předpisech a zákonech důležitých v podnikání a naučí se je používat v případě založení a provozování firmy a především využívat výpočetní techniku. Naučí se nabízet a zviditelnit svou firmu.

Délka kurzu:

cca 3 týdny

Přihláška