POHOSTINSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÉ OBORY


Přehled nabízených oborů


1.Kuchařské práce
2.Číšnické práce
3.Číšnické a kuchařské práce
4.Hostinská činnost
5.Barman
6.Sommelier
7.Cukrářské práce
8.Pekařské práce
9.Řeznické a uzenářské práce
10.Studená kuchyně

1. KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je získání vědomostí a praktických dovedností oboru kuchařské práce v oblasti správné výživy, hygieny, zvládne přípravu jídel teplé a studené kuchyně, výroby, technologie, normování jídel, vaření, s uplatněním se na trhu společenského stravování.

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

2. ČÍŠNICKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je zaškolit, jak po praktické tak i teoretické stránce absolventy rekvalifikačního kurzu do oboru číšnické práce v oblasti správné výživy, hygieny, kultury stolování, ošetřování a prodej nápojů, sestavení jídelních a nápojových lístků. Praktický nácvik dovedností. Komplexní příprava pro práci v tomto oboru.

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

3. ČÍŠNICKÉ A KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je získání vědomostí a praktických dovedností oboru číšník-kuchař v oblasti správné výživy, hygieny, kultury stolování, technologie přípravy jídel teplé a studené kuchyně, výroby, ošetřování a prodej nápojů, sestavení jídelních a nápojových lístků, jednoduché a složité obsluhy hostů. Absolvent rekvalifikačního kurzu je schopen poskytovat v pohostinství plně kvalifikované služby. Komplexní příprava pro práci v obou oborech

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

4. HOSTINSKÁ ČINNOST

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je získání vědomostí a praktických dovedností oboru číšník-kuchař v oblasti správné výživy, hygieny, kultury stolování, přípravy jídel teplé a studené kuchyně, výroby, ošetřování a prodej nápojů, sestavení jídelních a nápojových lístků, jednoduché a složité obsluhy hostů. Absolvent rekvalifikačního kurzu je schopen poskytovat v pohostinství plně kvalifikované služby. Komplexní příprava pro práci v obou oborech.

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

5. BARMAN

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Převážná část kurzu probíhá za barovým pultem, nácvik práce s láhvemi, sklem, šejkrem, tumblerem, barovým inventářem. Receptury nápojů, používané suroviny. Stolničení, gastronomie, společenská výchova, psychologie. Komplexní příprava pro práci za barovým pultem včetně dovednosti kladného kontaktu se zákazníkem k jeho spokojenosti a tím kvalitou práce profesionálně representovat podnik.

Délka kurzu:

1 týden

Přihláška

6. SOMMELIER

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Absolvent získá vědomosti a odborné dovednosti v oblasti práce s vínem, servis vína, historie a význam slova sommelier 21.století, zásobování a správa sklepa, vinotéky, sklepní hospodářství, výběru a nákupu vína. Naučí se základní pravidla otevírání vína, servisu, používat sommelierské potřeby, inventář. Připravovat pracoviště na servis vína bílého, růžového i červeného a šumivého - dekantaci, používání karaf, servisu, ochutnávání vín - degustaci. Psychologie prodeje, nápojovou gastronomii. Naučí se zvládat náročnost tohoto povolání po stránce technické, lidské i psychologické. Sommelier bude tedy schopen uspokojit zákazníka a přitom ho pobavit. Zlepšit pověst podniku, zákazníkovu spokojenost, kvalitu práce a zisk podniku. Neustálým nácvikem a prací získá známku profesionality.

Délka kurzu:

1 týden

Přihláška

7. CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je zaškolit, jak po praktické tak i teoretické stránce absolventy rekvalifikačního kurzu v oblasti cukrářské výroby, strojů a zařízení, surovin. Účastníci kurzu se učí samostatně všem dovednostem potřebným pro výrobu cukrářského zboží. Praktický nácvik dovedností.

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

8. PEKAŘSKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je zaškolit, jak po praktické tak i teoretické stránce absolventy rekvalifikačního kurzu v oblasti správné výživy, hygieny, zpracování mouky, surovin, strojů a zařízení, praktický nácvik dovedností s absolvováním praxe v pekárně. Získáním pekařské odbornosti vzniknou účastníkům kurzu nové možnosti jejich pracovního uplatnění.

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

9. ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je zaškolit, jak pro praktické tak i teoretické stránce absolventy rekvalifikačního kurzu v oblasti hygieny, sanitace a bezpečnosti, bourání a zpracování masa, masných výrobků, seznámení s technologickým výrobním zařízením. Praktický nácvik dovedností s absolvováním praxe

Délka kurzu:

cca 9 týdnů

Přihláška

10. VÝROBA LAHŮDEK STUDENÉ KUCHYNĚ

Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

Absolvent získá vědomosti a praktické dovednosti v oboru výroba lahůdek studené kuchyně, v oblasti správné výživy, hygieny, kultury přípravy pokrmů, použití a úpravy surovin, zvládne odbornost výroby lahůdek studené kuchyně

Délka kurzu:

1 týden

Přihláška